INFORMACIJE IN REZERVACIJE: +386 567 18 100
IZBERITE JEZIK: Slovenski jezik Angleški jezik

SPLOŠNI POGOJI BIVANJA

SPLOŠNI POGOJI BIVANJA V HOTELSKIH NASTANITVAH DRUŽBE OLEANDER RESORT d.o.o.

Poslanstvo naše družbe je nudenje kakovostnih namestitvenih, gostinskih in drugih dodatnih storitev v Oleander resort-u. Želimo si, da bi bilo vaše bivanje kar najbolj udobno in varno, zato vas seznanjamo s splošnimi pogoji bivanja v naših kapacitetah.

S potrditvijo rezervacije v celoti sprejemate naše splošne pogoje poslovanja.

SPLOŠNE INFORMACIJE                 

Hotel Oleander*** obratuje predvidoma celo leto oz. odvisno od zasedenosti kapacitet in veljavnih ukrepov. Hotel Lavender*** in Hotel Stara šola*** obratujeta sezonsko glede na zasedenost kapacitet in veljavnih ukrepov.

Oleander resort d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe obratovanja.

Centralna recepcija v Hotelu Oleander je odprta 24 ur na dan, 7 dni v tednu oz. po urniku, ki je objavljen na spletni strani www.oleander.si in na vhodu v hotel (zimski meseci).

Kontaktni podatki:

 • recepcija in rezervacije: telefon +386 5 671-8100, e-naslov: info@oleander.si
 • prodaja (skupine): telefon +386 5 671-8144, e-naslov: management@oleander.si

PRIJAVA GOSTA NA RECEPCIJI

Ob prihodu v katerikoli nastanitveni objekt v Oleander resortu se mora gost prijaviti na recepciji s predložitvijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, novorojenčki/dojenčki z rojstnim listom). V času veljave interventne zakonodaje za preprečevanje širitve okužbe virusa SARS-Cov-2, so gostje dolžni predložiti ustrezna dokazila (npr. PCT pogoj) skladno z navodili Vlade RS, NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. V primeru ne predložitve dokazil si Oleander resort pridržuje pravico, da gosta ne sprejme v nastanitveni obrat.

Prijaviti se morajo vsi gostje, ki bodo bivali v bivalni enoti. V vsaki bivalni enoti je določeno maksimalno dovoljeno število oseb, ki lahko biva hkrati.

V namestitvi je bivanje dovoljeno samo osebam, ki so prijavljene na recepciji.

Hotelske storitve, turistično takso in ostale storitve gost plača NA DAN PRIHODA ter v primeru daljšega bivanja v dveh delih. V primeru, da gost nastanitev zapusti kasneje od ure odjave, ki je določena v splošnih pogojih, se zaračuna  storitev »late check out« 10 €/uro.

Pred prihodom je za potrditev rezervacije potrebno vplačilo akontacije v višini 30% predvidenega končnega zneska rezervacije  oz. minimalni znesek 100 € v kolikor 30% predvidenega končnega zneska rezervacije znaša manj kot 100 €.

Gost ob prijavi prejme identifikacijski kartonček s podatki o bivanju ter ključ namestitve. Identifikacijski kartonček mora gost predložiti osebju na vprašaj in vsakič ob prihodu v restavracijo. Ob odjavi se ključ namestitve vrne na recepcijo, morebitna izguba ključa se zaračuna po veljavnem ceniku resorta in sicer 20 €/ključ.

Osebe, ki jih uslužbenci resorta odkrijejo kot neprijavljene, morajo plačati dvakratnik zneska nočitve po ceniku. Vodstvo resorta lahko takšni osebi izreče ukrep, da takoj zapusti resort. Gost, ki se ne prijavi, prevzema nase v celoti in neomejeno, tudi vse stroške, takse in morebitne izrečene kazni, ki bi jih zaradi ne – prijave izrekla policija ali občinsko redarstvo.

RED IN MIR V RESORTU

V času bivanja v resortu je prepovedano motenje ostalih gostov s hrupom, vključujoč vpitje, glasno petje, glasno uporabo naprav za predvajanje glasbe, radiev, TV sprejemnikov in podobno. V resortu mora biti popoln mir in tišina med 22.00 uro zvečer in 06.00 uro zjutraj. V nočnem času lahko gostje prijavijo kršitve hišnega reda recepciji. Zaradi povzročanja hrupa, ki moti druge goste se povzročitelju lahko odpove gostoljubje v resortu. Ob tem se plačilo morebitnih neizkoriščenih nočitev ne vrača in se gostu obračunajo, kot da bi bival v nastanitvi celoten vplačan čas bivanja.

Glasna glasba in dogajanje po 22.00 uri ne more biti predmet reklamacije, če je bil gost o tem obveščen.

Vzdrževalna dela, ki so posledica višje sile in za zagotavljanje varnosti gostov (neurje, požar, izliv vode, izpad električnega, wifi omrežja ipd.) ne morejo biti predmet reklamacije ne glede na čas izvedbe.

Oleander resort ne odgovarja za motenje, ki bi ga povzročile tretje osebe (npr. glasna družba, ki niso gostje resorta).

ČISTOČA

Hotelske sobe se čistijo dnevno, brisače se menjajo le v kolikor so položene v kopalno kad ali na tla.

Za škodo, ki presega obrabo zaradi normalne rabe, plača gost, ki je povzročil škodo. Tu gre zlasti, vendar ne omejeno na: razbitje pohištva, razbitje ali odtujitve inventarja, ožganine na pohištvu, zavesah, madeži snovi, ki jih ni mogoče očistiti ipd. V kolikor povzročitelja ni mogoče opredeliti, v celoti prevzema odgovornost gost, ki je plačnik storitve bivanja v sobi v času, ko je bila škoda povzročena.

Oleander resort je del krajinskega parka Strunjan, v katerem prevladujejo naravne površine, ki jih naseljujejo tudi različne živali. V primeru pojava  mravelj, mrčesa, hroščev, miši ipd. družba Oleander resort d.o.o. ni odgovorna za kakršnokoli povračilo škode nastale iz tega.

IZGUBLJENI PREDMETI, TATVINE, ŠKODE

Oleander resort ni odgovoren za izgubljene, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta in prav tako ne za nezgode ali škode na stvareh gostov v resortu, ki se zgodijo v primeru višje sile (poplava, požar, potres, vihar) ali s strani tretjih oseb. Prav tako ne odgovarja za vozila, parkirana v resortu ali izven njega.

Naprošamo vas, da vse najdene predmete izročite recepciji hotela, na katero se lahko obrnete tudi v primeru pogrešanja stvari.

POŽAR, VANDALIZEM IN IZLIV VODE

V primeru, da gost zazna požar, je dolžan o tem obvestiti gasilce na tel. št. 112 in recepcijo hotela. Gasilni aparati so nameščeni na vidnih mestih, da se jih v primeru požara lahko uporabi. Ravna se po navodilih požarnega reda.

V primeru zaznanega izliva vode ali dejanja vandalizma vas naprošamo, da o tem čim prej obvestite recepcijo in pomagate preprečiti nastanek škode.

VIDEONADZORNI SISTEM

Celotno območje Oleander resorta je varovano območje, večji del pa ga pokrivajo video nadzorne kamere. Video nadzorne kamere snemajo le trenutno dogajanje, posnetki se ne hranijo. V primeru, da ste žrtev kaznivega dejanja (tatvina, nasilje 3. osebe, napad psa ipd.) ali imate drug utemeljen razlog vas prosimo, da nemudoma podate prijavo na policijo.

HIŠNI LJUBLJENČKI

Hišni ljubljenčki v vseh nastanitvah Oleander resorta niso dovoljeni. Izjema so psi vodniki, za katere znaša doplačilo 20 €/dan.

Skrito bivanje oz. ne-prijava hišnega ljubljenčka v nastanitvah resorta se smatra za hujšo kršitev hišnega reda, zaradi katere se lahko odpove gostoljubje v resortu za lastnika živali.

V RESORTU NI DOVOLJENO:

 • kuriti odprtega ognja,
 • prinašati vanj eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi,
 • odlagati kosovnih odpadkov,
 • voditi pse vodnike brez povodca,
 • posegati v prostor in zemljišče,
 • žaliti ali drugače nadlegovati drugih gostov ali zaposlenih.

ČAS PRIJAVE IN ODJAVE

Čas prijave je od 15.00 (sobe) in od 16.00 apartmaji.

Čas odjave je do 10.00 (sobe in apartmaji).

KAJENJE

V namestitvah je strogo prepovedano kajenje. V primeru kajenja (ne glede na substanco) bo vašemu računu dodan strošek čiščenja v višini 200 EUR.

PARKIRIŠČE

Gostje imajo omogočeno parkiranje ob ali v bližini izbrane nastanitve. Ob prijavi gost na recepciji prejme parkirno dovolilnico, ki jo namesti v avto na vidno mesto pod vetrobransko steklo. Parkirišče je za goste resorta brezplačno.

Parkiranje na parkiriščih znotraj in izven resorta je odgovornost lastnika vozila, resort ne odgovarja za morebitno škodo na vozilih ali opremi.

DOSTOP IN PRAVICA VSTOPA V SOBO/APARTMA

Pridržujemo si pravico, da vstopimo v sobo/apartma iz upravičljivih razlogov. Receptorji, sobarice in vzdrževalci lahko iz upravičljivih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del ali potrebnega pregleda, vstopijo v sobo.

REZERVACIJSKI POGOJI

Rezervacijo je možno opraviti na več načinov, in sicer direktno ali preko posrednika. Rezervacija za nočitve poteka tudi preko OTA (Booking.com, Expedia.com ipd.) ali preko neposrednega povpraševanja (elektronska pošta, spletna stran – obrazec, telefonski pogovor, walk in).

V vsakem primeru se gost zavezuje, da nam ob oddaji rezervacije poda aktiven e-naslov ali drugo kontaktno informacijo in nas pooblasti, da ga uporabljamo za namene obveščanja in preverjanja v zvezi z rezervacijo. V primeru, da uporabnik ni elektronsko ali telefonsko dosegljiv oz. nam posreduje napačen ali neveljaven elektronski naslov, si pridržujemo pravico do odpovedi tovrstne rezervacije.

Na naših spletnih straneh vam ponujamo rezervacijo preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje, mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije z vplačano akontacijo. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli podana.

PLAČILO

Na elektronski naslov boste ob potrditvi ponudbe prejeli predračun. Rok za plačilo in bančni podatki so navedeni na predračunu. Če v določenem času ne prejmemo plačila na naš račun, bomo smatrali, da ne sprejemate naše ponudbe in ne želite rezervacije. Oleander resort d.o.o. si pridržuje pravico spremembe cenika brez vnaprejšnje objave.

ODPOVED REZERVACIJE

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije, pod pogoji kot so zabeleženi na njegovem potrdilnem pismu. Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oz. preko elektronske pošte v roku, ki je določen na potrdilnem pismu. Vplačana akontacija je nepovratna.

V primeru pravočasne odpovedi rezervacije iz kakršnegakoli razloga, vsaj 7 dni pred predvidenim prihodom, se lahko le-to koristi v katerem drugem kasnejšem terminu v roku enega leta.

Za kakršnakoli nakazila s strani Oleander resorta na TRR se zaračuna odbitek administrativnih stroškov in stroškov bančnih transakcij v višini 20€.

V primeru, da gost odpove rezervacijo izven odpovednega roka oz. ne pride v hotel (no-show), mu bo hotel zaračunal storno stroške v višini 100% bivanja oz. v višini vplačane akontacije.

V primeru predčasnega odhoda si hotel pridržuje pravico zaračunati penale v višini 100% zneska preostalega bivanja brez turistične takse. Izjeme so predčasni odhodi zaradi višje sile (smrt, zdravstveni razlogi, naravne nesreče…). V tovrstnih primerih se gost obrne na recepcijo.

V primeru potrjene rezervacije s kreditno kartico bo le-ta samodejno bremenjena.

Vremenske razmere in spremembe niso razlog za odpoved rezervacije ali vračilo denarja.

Za obračun storno stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene s strani hotela v času rezervacije. Rezervacija velja do 18.00 ure na dan prihoda. Kasnejši prihod mora gost sporočiti recepciji, kjer ima rezervirano nastanitev.

POBEG, NEPLAČILO

Pobeg oziroma odhod brez plačila se preda v izvršbo pristojni instituciji, obenem pa se izvede prijava policiji. Gostu se zaračuna pavšalni strošek izvršbe.

PRAVICA DO ZAVRNITVE REZERVACIJE IN SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja.

Če bomo primorani rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, bo gostu ponujen alternativni termin.

V primeru overbookinga si družba pridržuje pravico, da gosta v celoti ali delno namesti v namestitvi enake kategorije, ki ponuja storitve iste vrste. Vsi dodatni stroški namestitve in prevoza med zadevnima hoteloma bremenijo Oleander resort d.o.o.

Oleander resort d.o.o. ne odgovarja za neizpolnitev svojih obveznosti, do katere je prišlo zaradi višje sile. Primeri višje sile in nepredvidljive okoliščine so tiste, ki jih kot take običajno priznava sodna praksa.

CENE

Cene za nastanitev vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cena velja za posamezno nastanitev ali osebo, na izbrane datume.

Cene se spreminjajo sezonsko, kot tudi dnevno glede na ponudbo in povpraševanje.

Cena za nastanitev ne vključuje pijače, hrane (razen zajtrka), telefoniranja, pranja in ostalih storitev, ki se jih bremeni po rednem ceniku.

Popusti po posameznih prodajnih akcijah se ne seštevajo.

TURISTIČNA TAKSA IN ENKRATNA PRIJAVNINA

Cena za nastanitev se poviša za znesek turistične in promocijske takse, ki je določena z odlokom Občine Piran ter enkratne prijavnine.

ZAVRNITEV GOSTA

Želimo, da bi se naši gostje počutili varno in sproščeno, našim zaposlenim pa želimo zagotavljati dostojanstvo ter zdravo delovno okolje. Zato si pridržujemo vse pravice do zavrnitve gosta ali odpoved nadaljnjega bivanja v najširšem smislu kot ga dopušča veljavna zakonodaja, kadar:

 • je gost v preteklosti že kršil določila hišnega reda;
 • gost ogroža ali je v preteklosti ogrožal varnost ali zdravje sebe, drugih gostov ali uslužbencev;
 • ima gost neporavnane zapadle finančne obveznosti do družbe Oleander resort d.o.o.;
 • je gost bival neprijavljen ali omogočal katerikoli drugi osebi, da v najetem prostoru biva neprijavljena;
 • se gost vede nespoštljivo do zaposlenih ali drugih gostov ali obiskovalcev, jih žali, jim grozi, jih nadleguje ali kako drugače spravlja v neprijeten položaj;
 • uporablja odprt ogenj, nepooblaščeno posega v vodovodne, plinske ali elektro instalacije ipd.
 • je bil vsaj dvakrat opozorjen na čistočo.

Odločitev o zavrnitvi gosta ali predčasni prekinitvi bivanja, je izključno v domeni resorta. V kolikor gost ne želi zapustiti resorta, bo vodstvo obvestilo pristojno varnostno službo in/ali policijo, stroške deložacije pa nosi gost.

PRITOŽBE

Če v sobi ali apartmaju pride do kakršnekoli okvare, mora gost o tem nemudoma obvestiti recepcijo ter vzdrževalcem dovoliti, da v doglednem času odpravijo težavo. Če gost tega ne upošteva, nima pravice do spremembe trajanja nastanitve ali popustov iz naslova po njegovem mnenju slabšega bivanja.

Gost mora o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih v storitvi obvestiti recepcijo, na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, itd.) gost pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil recepcije, se šteje, da se je gost strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Gost lahko vloži pisno reklamacijo v roku 8 dni od dneva, ko je bila storitev po njegovem mnenju nepravilno opravljena. V primeru, da gost zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Oleander resort d.o.o. reklamacije vsebinsko ne obravnava. Predpisan proces obravnave dovoljuje čas za odgovor do 8 delovnih dni.

Zavedamo se, da kljub najboljšim namenom in trudu lahko pride do napake ali pomanjkljive izvedbe naših storitev. V primeru utemeljene reklamacije se bomo za namene določitve višine odškodnine ravnali po določilih ti. Frankfurtske tabele (dosegljivo na: Frankfurtska tabela | ZPS).

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO PODATKOV
Upravljalec osebnih podatkov je Oleander resort d.o.o., Kajuhova ulica 11/a, 6310 Izola, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu s sprejetim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec bo vaše osebne podatke uporabil samo za namene, opisane v pravilniku in potrebne za izvajanje hišnega reda ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati, da si zagotovite storitev namestitve, Oleander resort d.o.o. kot upravljavec obdelave hrani v svoji bazi za namen izpolnitve pogodbe o namestitvi in zakonskih obveznosti v zvezi z gostinsko dejavnostjo. Če podjetju Oleander resort d.o.o. ne posredujete minimalnih podatkov, ki so potrebni za rezervacijo namestitve in v času namestitve za prijavo v vse pristojne registre, vam podjetje ne bo moglo nuditi storitve rezervacije namestitve oziroma storitve namestitve v skladu s pogodbo ter zakonom.

Določeni podatki so nujni, da se izvede rezervacija. Na primer pred rezervacijo namestitve na povpraševanje oseb, potencialnih gostov, se pošlje ponudba za namestitev, za njeno pripravo pa Oleander resort d.o.o. potrebuje osebne podatke, in sicer ime, priimek in e-naslov ter telefonsko številko.

Osebni podatki, ki jih Oleander resort d.o.o. zbira ob rezervaciji namestitve (rezervacije preko telefona ali rezervacije s sprejetjem ponudbe preko e-pošte in običajne pošte) z namenom priprave rezervacije, so:
• Ime in priimek nosilca rezervacije
• Naslov (slovenski državljan)
• Državljanstvo
• Ime objekta
• Vrsta namestitvene enote (tip sobe)
• Datum prihoda in odhoda
• Število oseb, za katere se rezervira namestitev in namestitev po sobah
• Starost otrok
• Morebitne druge posebnosti, odvisno od zahtev osebe, ki rezervira namestitev
• E-pošta, če jo oseba ima
• Jezik
• Telefon
• Način plačila in morebiti dodatni podatki, ki so pomembni za izvedbo transakcije.

V primeru odpovedi rezervacije moramo vaše podatke shraniti za potrebe dokazovanja rezervacije oziroma njene odpovedi.

Ob prihodu v objekt se gost praviloma prijavi na recepciji objekta. Podatki se vnesejo v hotelski sistem za prijavo. Podatki, ki se zbirajo (podatki se lahko spremenijo glede na spremembe predpisov):

 • Ime in priimek
 • Kraj, država in datum rojstva
 • Državljanstvo
 • Številka in vrsta identifikacijskega dokumenta
 • Naslov
 • Datum in čas prihoda in odhoda iz objekta
 • Spol
 • Osnova za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse
 • Registrska številka osebnega avtomobila, če gost potuje z in dostopa do namestitve z osebnim avtomobilom.

Pred, med in po vašem bivanju lahko Oleander resort d.o.o. kot upravljavec podatkov prek e-pošte ali sms sporočil in klicev pošilja t. i. servisna sporočila – potrditev rezervacije, opomnike o bivanju in druga obvestila, ki se nanašajo na namestitev, ki ste jo rezervirali.

Med vašim bivanjem in po njem vam lahko Oleander resort d.o.o. kot upravljavec podatkov prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.) pošilja vprašalnike o zadovoljstvu, ki jih bo obdeloval sam ali prek sodelavcev. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi interesa za izboljšanje storitev, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene.

Od prejemanja novic, promocij in obvestil, se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@oleander.si.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na spletnih straneh  www.oleander.si so informativne narave. Oleander resort d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Oleander resort d.o.o. ni odgovoren za osebna mnenja, komentarje, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh www.oleander.si, digitalnih omrežjih, raznih skupinah v digitalni obliki, ki so objavljene s strani obiskovalcev.

Zapisi navedeni v prejšnjem odstavku so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča Oleander resort d.o.o.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, neresničen, sramotilen ali kakorkoli drugače sporen.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Znak, ime in logotip ter fotografije so osnovni elementi vizualne identitete podjetja Oleander resort  d.o.o. Njihova uporaba brez dovoljenja lastnika ni dovoljena.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, katerikoli del splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.oleander.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Želimo vam prijetno bivanje.

Oleander resort d.o.o.

1.1.2023


Objavljeno: 20.10.2023  -  Rubrika: SPLOŠNI POGOJI BIVANJA