INFORMACIJE IN REZERVACIJE: +386 567 18 100
IZBERITE JEZIK: Slovenski jezik Angleški jezik

INFO HOTEL LAVENDER

Hotel Lavender***

Telefonska številka recepcija: 05/671-82-00

E-mail: info@lavender.si

Prijava: od 14:00 do 22:00 (na centralni recepciji v Hotelu Oleander***)

Odjava: od 6:00 do 10:00 (na centralni recepciji v Hotelu Oleander***)

Hotelski račun se poravna ob prijavi z gotovino ali kreditno kartico. V primeru daljšega bivanja (14 dni ali več) je potrebno hotelski račun poravnati vsakih 7 dni (odvisno od dolžine bivanja). Preostanek stroškov sobe se poravna na dan odhoda (aperitiv bar, izposoja koles,…).

Zajtrk: od 7:00 do 10:00 (izven sezone se zajtrk odvija v restavraciji Hotela Oleander***), hotelske hrane ni dovoljeno odnašati iz restavracije.

Recepcija in aperitiv bar sta odprta med 18:00 in 06:00 uro (sezonsko). Izven obratovalnega časa se obrnite na centralno recepcijo v Hotelu Oleander***.

Hotelska terasa je odprta v času lepega vremena (sezonsko).

Brezžična internetna povezava je brezplačna (brez gesla – povežete se na omrežje Hotel_Lavender).

Vse sobe so opremljene s klimatskimi napravami.

Parkirišče je na voljo pri obeh hotelih in je brezplačno.

Možnost brezplačne shrambe koles v hotelski kolesarnici.

Pomembni kontaktni podatki:

 • prva pomoč: 112,
 • turistična ambulanta Lucija: 05/676-33-20,
 • policija: 113,
 • policijska post. Piran/Portorož: 05/617-16-00,
 • avtobusna postaja Koper: 05/662-51-05,
 • železniška postaja Koper: 05/296-41-58.

Nočni mir je gostom zagotovljen med 22:00 zvečer in 7:00 zjutraj, zato prosimo za obzirnost.

Sef: denar, dragocene stvari in vrednostne papirje si lahko pospravite v sef, ki se nahaja v sobi. Za vrednostne predmete in denar, ki jih hranite v sobi, hotel ne prevzema odgovornosti.

Navodila za uporabo elektronskega sefa: vrata sefa morajo biti odprta (sicer pokličite recepcijo)

1. Pri odprtih vratih vnesite kodo od 4 do 6 številk.                                  

2. Zaprite vrata.                        

3. Pritisnite tipko E.

Sef odklenemo: vtipkate kodo in pritisnete tipko E.

Sef zaklenemo: zapreš vrata in pritisneš tipko E.

Dodatne hotelske storitve/pripomočki na željo gosta:

 • prenos prtljage,
 • zasebna in varna možnost tiskanja,
 • ponudba pijač v sobo,
 • pripomočki za osebno higieno (zobna ščetka + zobna pasta, komplet za britje),
 • pribor za šivanje,
 • pribor za čiščenje čevljev,
 • dodatna odeja/vzglavnik,
 • avdio multimedijski predvajalnik,
 • polnilnik/adapter.

Ob odhodu še enkrat preverite, da niste česa pozabili. Pozabljene predmete pošiljamo na dom izključno na vašo zahtevo in vaše stroške. Hranimo jih eno leto.

Za več informacije se prosimo obrnite na recepcijo hotela.

 

 

Hotel Lavender***

Reception phone number: 00386(5)671-82-00
E-mail: info@lavender.si

Check-in: from 2 pm to 10 pm (at the central reception in Hotel Oleander***)
Check-out: from 6 am to 10 am (at the central reception in Hotel Oleander***)

The hotel bill is settled upon check-in by cash or credit card. In the case of a longer stay (14 days or more), 
the hotel bill must be settled every 7 days (depending on the length of stay). 
The rest of the room costs are settled on the day of departure (aperitif bar, bicycle rental,...).
Breakfast: from 7 am to 10 am (out of season, breakfast takes place in the restaurant of Hotel Oleander***),
it is not allowed to take food out of the restaurant.
The reception and the aperitif bar are open between 18:00 and 06:00 (seasonal). 
Outside of opening hours, please contact the central reception in Hotel Oleander***.
The hotel terrace is open during nice weather (seasonal).

Wireless internet connection is free (no password needed - connect to Hotel Lavender network).
All rooms are equipped with air conditioning.

Parking is available at hotel parking lot and is free of charge.

Possibility of free storage of bicycles in the hotel's bicycle storage room (limited number of bicycles).

Pets are not allowed.

Important contact details:

 • first aid: 112,
 • Lucija tourist clinic: 00386(5)676-33-20,
 • police: 113,
 • police station Piran/Portorož: 00386(5)617-16-00,
 • bus station Koper: 00386(5)662-51-05,
 • Koper railway station: 00386(5)296-41-58.

“Quiet Time” is between 10 pm and 7 am, therefore the guests are requested to keep noise to a minimum during that period.

Safe: you can keep money and valuables in the safe located in the room. 
The hotel will not be held responsible for any loss of money or valuables kept in your room. 
Instructions for using the electronic safe: the door of the safe must be open (otherwise call the reception) 
1. With the door open enter your code (4 to 6 digits). 
2. By keeping the door closed press E. 
Safe opening: Enter your code. 
Closing safe: by keeping the door closed press E. 

 Additional hotel services/amenities at the guests’ request:

 • baggage transfer,
 • private and secure printing option,
 • room service for drinks,
 • personal hygiene amenities (Toothbrush + Toothpaste, Kit for shaving),
 • sewing amenities,
 • shoe cleaning supplies,
 • extra blanket/pillow,
 • audio multimedia player,
 • charger/adapter.

When leaving make sure that you did not forget any of your belongings in your room. Forgotten items will be sent only upon request and your expenses. They are kept for one year.

For more information, please contact the hotel reception.

Ikona »Potrdila skupnost«
 

Objavljeno: 6.3.2021  -  Rubrika: INFO MAPA