INFORMACIJE IN REZERVACIJE: +386 567 18 100
IZBERITE JEZIK: Slovenski jezik Angleški jezik

INFO HOTEL OLEANDER

Hotel Oleander***

Telefonska številka recepcija: 05/671-81-00

E-mail: info@oleander.si

Prijava: od 14:00 do 22:00 (Hotel Oleander***)

Odjava: od 6:00 do 10:00, račun za sobo se poravna ob prijavi.

Zajtrk: od 7:00 do 10:00

Recepcija in aperitiv bar sta odprta 24 ur. 

Hotelska terasa je odprta v času lepega vremena (sezonsko).

Brezžična povezava je brezplačna (brez gesla – povežete se na omrežje Hotel_Oleander).

Vse sobe so opremljene s klimatskimi napravami.

Parkirišče je na voljo pri obeh hotelih in je brezplačno.

Možnost brezplačne shrambe koles v hotelski kolesarnici.

Pomembni kontaktni podatki:

 • prva pomoč: 112,
 • turistična ambulanta Lucija: 05/676-33-20,
 • policija: 113,
 • policijska post. Piran/Portorož: 05/617-16-00,
 • avtobusna postaja Koper: 05/662-51-05,
 • železniška postaja Koper: 05/296-41-58.

Nočni mir je med 22:00 zvečer in 7:00 zjutraj.

Sef: denar, dragocene stvari in vrednostne papirje si lahko pospravite v sef, ki se nahaja v sobi. Hotel ne prevzema odgovornosti za krajo ali izgubo predmetov v sobi.

Navodila za uporabo elektronskega sefa: vrata sefa morajo biti odprta (sicer pokličite recepcijo)

1. Pritisnite tipko R                                 

2.Vtipkajte Vašo kodo (štiri mestna številka)                         

3.Pritisnite tipko * (trojno zvočno znamenje »bip« Vas opozori, da je Vaša koda shranjena).

Sef zaklenemo: Pritisnete tipko R, nato tipko *

Sef odklenemo: Pritisnite tipko R, nato Vaše štiri mestno kodo.

Če je koda pravilna, se sef odpre, prižge se zelena luč (zelen LED): po treh poizkusih odpiranja z napačno kodo se sef blokira (rdeč LED). Počakajte cca.15 min in poizkusite znova.

 

Hotel Oleander***

Reception phone number: 00386(5)671-81-00
E-mail: info@oleander.si

Check-in: from 14:00 to 22:00, bill for the room must be settled at check-in.
Check-out: from 6:00 to 10:00 

Breakfast: from 7:00 to 10:00 
The reception and the aperitiv bar are open 24h. 
The hotel terrace is open during nice weather (seasonal).

Wireless connection is free (no password needed - connect to Hotel Oleander network).
All rooms are equipped with air conditioning.

Parking is available at hotel parking lot and is free of charge.

Possibility of free storage of bicycles in the hotel's bicycle storage room (limited number of bicycles).

Pets are not allowed.

Important contact details:

 • first aid: 112,
 • Lucija tourist clinic: 00386(5)676-33-20,
 • police: 113,
 • police station Piran/Portorož: 00386(5)617-16-00,
 • bus station Koper: 00386(5)662-51-05,
 • Koper railway station: 00386(5)296-41-58.

“Quiet Time” is between 10:00 PM and 7:00 AM.

Safe: you can keep money, valuables and securities in the safe located in the room. 
The hotel is not responsible for the theft or loss of items in the room.

Instructions for using the electronic safe: the door of the safe must be open (otherwise call the reception) 
1. Press the R key 
2. Enter your code (four-digit number) 
3. Press the * key (a triple "beep" signal warns you that your code has been saved). 
Lock the safe: Press the R key, then the * key 
Unlock the safe: Press the R key, then your four-digit code. 
If the code is correct, the safe opens, the green light (green LED) lights up. 
After three opening attempts with an incorrect code, the safe is blocked (red LED). 
Wait about 15 minutes and try again.

Objavljeno: 6.3.2021  -  Rubrika: Razno